Lan can sắt cắt CNC tạo hình một bức tranh thiên nhiên với những cây cổ thụ và bầy chim sống động