Lan can sắt cắt CNC hình lá trúc màu vàng nhẹ nhàng, mềm mại