Lan can cầu thang sắt kết hợp với trụ gỗ và tay vịn gỗ