Lan can cầu thang hoa sắt mỹ thuật cổ điển, mềm mại