Hàng rào sắt mỹ thuật phong cách hiện đại, phá cách