Cổng sắt mỹ thuật theo phong cách hở uốn đều các thanh, dạng cổ điển kiểu pháp. Lối kiến trúc vòm cong ngược uy nghi.