Cổng sắt mỹ thuật theo phong cách hở uốn đều các thanh, dạng cổ điển kiểu châu âu, bịt tôn kín đáo