Cổng sắt mỹ thuật dạng tân cổ điển

Sắt mỹ thuật tân cổ điển với mẫu cổng sư tử của gia đình, có được tâm điểm là nhấp vào đường cong của đường sắt của liên kết vuông với xung quanh mã thông báo. VIETMEB là bộ phận đặc biệt của cảng nghiên cứu, thiết kế và đầu ra. Các sản phẩm chính của chúng đã tồn tại ở hầu hết các tỉnh thành. Sư tử dũng cảm mang hình tượng của sư tử dũng mãnh, các kỹ sư VIETMEB chuyển các vật vô tri như sắt thép thân thành một hệ thống truyền thống. Các mẫu cửa sổ làm cho thiết kế chính của Kĩ sư VIETMEB.Kích thước mẫu cửa: – 3000mm X 3500mm – Tùy chỉnh theo kích cỡ trang chúng tôi sẽ phù hợp với mẫu chất lượng phù hợp