Thi công lan can chung cư

Để tạo ra sản phẩm uốn, người thợ cần phải trải qua các bước như sau

1. Thiết kế mẫu

2. Chọn vật liệu sắt

3. Cắt sắt và gia công nguội, gia công bề mặt sắt

4. Làm công tác uốn sắt.

 

Để tạo ra sản phẩm uốn, người thợ cần phải trải qua các bước như sau

1. Thiết kế mẫu

2. Chọn vật liệu sắt

3. Cắt sắt và gia công nguội, gia công bề mặt sắt

4. Làm công tác uốn sắt.

1. Thiết kế mẫu

2. Chọn vật liệu sắt

3. Cắt sắt và gia công nguội, gia công bề mặt sắt

4. Làm công tác uốn sắt.

1. Thiết kế mẫu

2. Chọn vật liệu sắt

3. Cắt sắt và gia công nguội, gia công bề mặt sắt

4. Làm công tác uốn sắt.

1. Thiết kế mẫu

2. Chọn vật liệu sắt

3. Cắt sắt và gia công nguội, gia công bề mặt sắt

4. Làm công tác uốn sắt.

1. Thiết kế mẫu

2. Chọn vật liệu sắt

3. Cắt sắt và gia công nguội, gia công bề mặt sắt

4. Làm công tác uốn sắt.

1. Thiết kế mẫu

2. Chọn vật liệu sắt

3. Cắt sắt và gia công nguội, gia công bề mặt sắt

4. Làm công tác uốn sắt.

1. Thiết kế mẫu

2. Chọn vật liệu sắt

3. Cắt sắt và gia công nguội, gia công bề mặt sắt

4. Làm công tác uốn sắt.

1. Thiết kế mẫu

2. Chọn vật liệu sắt

3. Cắt sắt và gia công nguội, gia công bề mặt sắt

4. Làm công tác uốn sắt.

1. Thiết kế mẫu

2. Chọn vật liệu sắt

3. Cắt sắt và gia công nguội, gia công bề mặt sắt

4. Làm công tác uốn sắt.

1. Thiết kế mẫu

2. Chọn vật liệu sắt

3. Cắt sắt và gia công nguội, gia công bề mặt sắt

4. Làm công tác uốn sắt.

1. Thiết kế mẫu

2. Chọn vật liệu sắt

3. Cắt sắt và gia công nguội, gia công bề mặt sắt

4. Làm công tác uốn sắt.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.